Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatları

İlişkisini Anlatmak Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden herhangi birisi karşı cinsle olan ilişkisini eşine anlatması, eşlerin cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı bir hareket olup cinsel şiddete içeren bir davranış olduğundan ortak yaşam ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Yargıtay evlilik birliği içerisinde kocanın başka kadınlarla olan ilişkisini eşine anlatmasını, kadına yönelik bir manevi işkence olduğunu kabul etmiştir.

Yargıtay örnek karar “evlilik birliğinin ve ortak yaşamın temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerde, davalı kocanın başka kadınlarla olan ilişkisini anlatarak karısına manevi işkence uyguladığı ve aile birliği ödevlerini yerine getirmeyen davalı kocanın daha az kusurlu olduğuna göre davacı kadının aşağıdaki bent haricinde kalan temyiz itiraz yersizdir”. 

Sadakatsizliğini Açıklama Nedeniyle Boşanma Davası

Karı kocadan herhangi biri diğer eşine karşı sadakatsizliğin açıklaması da, evlilik birliği görevlerinden olan cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket olduğu cinsel şiddet içeren bir davranış olduğundan dolayı evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar “davalı koca duruşmada başka bir kadınla aynı evde yaşadığını kabul etmiş. Bu durumda karı koca arasında ortak yaşamı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir”.

 Başkasıyla Cinsel İlişkide Kurma Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliği içerisinden eşlerin cinsellikle ilgili sadakate aykırı davranışları arasında en sık karşılaşılan başkasıyla cinsel ilişkide bulunmasıdır.

Medeni kanuna göre karı koca beraber yaşamak ve birbirlerine karşı sadık kalmalarını emretmiştir. Bu sebepledir ki eşlerin başka birisiyle cinsel ilişkide bulunmaları cinsel şiddet içeren bir davranış olduğundan dolayı evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar “davalı koca daha önce boşandığı karısıyla ilişkisini sürdürdüğü anlaşılmıştır. Bu durumda karı koca arasında ortak yaşamı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir”.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme

Yargıtay’ın vermiş olduğu önceki kararlarda ise davalı eşin başka birisiyle telefonda konuşmasının evlilik birliğini diğer eş bakımından çekilemez hale getirebileceğini  ancak bu halin haysiyetsiz yaşam olarak kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir.

Yargıtay’a göre bir davranışın ve hareketin haysiyetsiz yaşam olarak kabul edilebilmesi için bu hareketin devamlı olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Eşim başkası ile mesajlaşıyor diyen eşler bakımından bu tür bir hareketin devamlı olması halinde birlikte yaşamayı zorlaştırmaktadır. Hatta birlikte hayatın çekilemez bir durum almasına sebep olması halinde bu halin boşanma sebebi olarak göstererek boşanma davası açabilmektedir.

Eşim Başkalarıyla Telefonda Konuşuyor

Haysiyetsiz hayat sürme boşanma gerekçesi olarak gösterilebilmekle beraber haysiyetsiz hayat sürme olgusu toplumun ahlaki yapısına ve değer yargılarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Eşim başka bir kadınla veya erkekle telefonda konuşuyor diyen eşler bakımından bu hal birlikte hayat sürmeyi çekilmez olduğunun göstergesidir.

Böylesi bir durumda davacı eşler boşanma istemiyle dava açmaları halinde ikametgahlarının bulunduğu bölgedeki Aile mahkemesine boşanma davası dilekçesi ile beraber müracaat yapması gerekmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açacak olan eş bu halin varlığını ispat etmeleri gerekmektedir.

Evli kadın veya erkeğin başka bir kadın veya erkekle ile devamlı ilişki kurduğu hallerde eşler haysiyetsiz hayat sürme gerekçesiyle boşanma davası açabilirler. Evlilik hayatı içerisinde eşlerin evlilikten doğan sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunmakta ve bunları yerine getirmek zorundadır.

Eşlerin birbirine karşı sadakat sorumluluğu da eşlerin uyması gereken sorumluluklar arasındadır. Eşlerin bu sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda aldatma  veya zina sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Boşanma davası açacak eşler boşanmaya kesin olarak karar verdikten sonra Aile Mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açabilirler.

Boşanma davası ile ilgili olarak davalı ve davacıların boşanma avukatı tarafından hukuki destek ve yardım almaları, olası bir hak kaybı veya tazminat yükümlülüğü durumunun önüne geçebileceği gibi zorlu boşanma dava sürecinden en kısa süre içerisinde kurtulmaları kolaylaştıracaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN