Bilinmesi Gerekenler

Boşanma hukuku içerisinde anlaşmaya dayanan durum, boşanma sürecinin en kolay biçimde gerçekleştiği durum olarak tarif edilir. Taraflar, sıkıntıdan uzak biçimde boşanabilmek için karşılıklı uzlaşı ile mahkemeye başvurur ve gerekli işlemlerin başlamasına olanak sağlar. Bu noktada ivedilikle başlayan boşanma davası hakkında söylenecek ilk şey, anlaşma durumu sayesinde hızlı bir biçimde son bulabileceği olup böylece her iki taraf dilediği hayatı yaşama alanında büyük avantaj yakalar.

İş Davalarında Yetkili Mahkeme

İş davalarında dava açılacak yetkili mahkeme davanın ileride reddedilmesi gibi olumsuz sonuçlara neden olacağından iş davasının doğru yerde ve doğru mahkemede açılması gerekmektedir. İş davalarının nerede görüleceği konusunda birçok alternatif bulunmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara, sigortasız çalışma sebebiyle hizmet tespit davalarına, iş kazaları sebebiyle meydana gelen zararlara ilişkin tazminat davalarına bakan iş mahkemelerinin geniş görev alanı ve yargılama çevresi bulunmaktadır. 

İş davalarında yetkili mahkeme işçinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi olabileceği gibi işverenin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine de iş davası açılabilmektedir. Ayrıca iş kazası nedeniyle görülecek tazminat davaları iş kazasının meydana geldiği yerdeki iş mahkemesince de görülebilmektedir.

İş Davası Konuları Nelerdir?

İş davasının genel çerçevesi işçi ve işveren arasında meydana gelen alacak davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlığın çözümü için açılan bu davalar;

  • Kıdem ve ihbar tazminatı,
  • Fazla mesai ücret alacağı,
  • Yıllık ücretli izin alacağı,
  • Hafta tatili ve genel ücret alacağı

Gibi iş mahkemesi dava konuları olmakla birlikte işe iade davaları, sigortasız çalışılan işyerinde bu çalışmanın tespiti için açılan hizmet tespit davaları ve iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları olmak üzere çeşitli dava türlerine ayrılmaktadır.

İş davası açılmadan önce işçi ve işverenin arabulucuda bir araya gelmesi zorunlu tutulmuştur. Bu sebeple iş akdinin haksız yere feshedilmesi, işe iade davaları ile diğer hizmet alacağı tazminat davalarının açılmadan önce arabulucuya dava açanın başvuru yapması zorunludur.

İş Dava Dilekçesinin Hazırlanması

İş davasının açılması arabulucudan sonuç alınamadığına dair hazırlanan son tutanaktan 15 gün içinde iş davalarında yetkili mahkeme 2019 neresiyse oraya dava dilekçesiyle başvurulmasıyla açılacaktır. İş davası dilekçesinde;

  • Davacı, davalı kimlik bilgileri, adresleri, telefon numaraları, varsa avukata ait bilgiler,
  • Davanın konusu,
  • Davanın netice-i talep bölümü

Olmazsa olmaz kısımlardandır. İş davasında dava dilekçesi hazırlanırken dava konusu olaylar ve davanın kazanılmasına etki edecek deliller açık ve net bir biçimde dava dilekçesinde açıklanmalıdır. İş davalarında ispat yükümlülüğü davayı açan tarafa aittir. Bu sebeple iş davasında etkili sonuçlar elde etmek ve davanın hızlı bir biçimde sonuçlanması için iş davasında uzman avukatlık bürolarından hukuki destek alınmasında fayda vardır. Bu sayede hem dava dilekçesi hukuka uygun gerekçelerle açılabilirken hem de davanın neticesi arzu edilen sonuçları karşılaması bakımından avukat tutmak fayda sağlayacaktır.

İş Davaları Ne Kadar Sürer?

İş davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağı davaya bakan iş mahkemesinin iş yükü ve dava dosyasının içeriği ile yakından ilgilidir. İş davalarında tanıklar, bilirkişi raporları gibi yargılamaya etki eden deliller ile iş davası görülen mahkemenin yoğunluğu iş davasının süresini doğrudan etkilemektedir.

2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından getirilen hedef süre uygulamasıyla işe iade davası başta olmak üzere işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan iş davalarının 540 günde, iş kazası sebebiyle meydana gelen zararlara karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının ise 450 günde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Bu sürelere arabuluculuk süreleri ile karara itiraz edilmesi halinde istinaf ve temyiz yargı yollarında geçecek süreler dahil değildir.  

Boşanma çeşitleri, bilindiği gibi farklı şekillerde olabilir; ama mevcut şekiller içesinde görülen anlaşmalı boşanma davası, en hızlı sonuca giden olarak kabul edilir.S

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN