Aldatmalı Boşanma Davaları

Aldatmalı Boşanma Davaları

Aldatmalı Boşanma Davaları Hakkında Merak Edilenler. Aldatma nedeniyle boşanma davaları, aile hukuku kapsamında görülen boşanma davaları arasında yer almaktadır.

Aldatmalı Boşanma Davaları

Türk Medeni Kanun’a tabi tutulan aile hukuku, evlilik birliği ile ilgili olan tüm davaları kapsamaktadır. Bu bağlamda aldatma nedenine bağlı olarak görülen davalar da yetkili aile mahkemesinde gerçekleştirilmektedir. Aldatmalı boşanma davaları, hukuk sistemimize göre boşanmanın özel sebepleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Türk Medeni Kanun’un 161. maddesinde yer alan açık hükümlere göre; aldatma nedeniyle boşanma davasına konu olan aldatma veya zina eylemi tanımlanmış, bununla birlikte bu konuda uyulması gereken hukuki prosedürler belirlenmiştir. Dolayısıyla eşler arasında yaşanan sadakatin ihlali gerekçeli her eylem, kanunlar nezdinde zina veya aldatma kavramına ilişkin değerlendirilmemektedir. Bu bağlamda ilgili kanunun söz konusu maddelerinde yer alan;

  • Eşlerden kadın veya erkek fark etmeksizin birinin, evlilik birliği süresince eşi dışında başka bir kimseyle cinsel ilişki yaşaması,
  • Somut olarak söz konusu cinsel birlikteliğin gerçekleşmiş olmamasına rağmen eşlerden birinin bu yönde bir teşebbüsünün bulunması halinde bile

aldatma unsurundan söz etmek mümkün olmaktadır. Bunun yanında eşlerin yine evlilik birliği süresince eşi dışında bir kimseyle öpüşmesi, fiziksel veya sözlü temasta bulunması kanunlar nezdinde zina yani aldatma kapsamına alınmamaktadır.

Söz konusu haller güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma davasına gerekçe olarak gösterilebilmektedir. Dolayısıyla bu tür durumlarda da haksız fiilden söz etmek mümkün olabilmekteyken, boşanmanın özel sebepleri içinde kabul edilen aldatma unsurundan bahsetmek söz konusu olamamaktadır.

Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat ve Nafaka Talepleri

Aldatma nedeniyle boşanma davalarında davacı olan taraf, aldatıldığına dair hukuki geçerliliği bulunan kanıtları yetkili aile mahkemesi hakimine sunması durumunda boşanmanın maddi sonuçları konusunda lehine taleplerde bulunabilme hakkına sahiptir. Bu bağlamda boşanmanın kesinleşmesi kararı ile birlikte verilen;

  • Maddi ve manevi tazminat talepleri
  • Yoksulluk, yardım, iştirak ve tedbir nafakası talepleri
  • Evlilik süresince edinilmiş malların paylaşımı
  • Müşterek çocuğun velayeti

gibi hukuki prosedürlerde hak sahibi olabilmektedir. Ancak her ne kadar kanunlar nezdinde böyle bir hakkın gizli tutulmasından söz edilebilse de aile mahkemesi yargılamalarında farklı sonuçlar doğuran kararlara imza atıldığı da görülmektedir.

Bu bağlamda olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için aldatma sebebiyle boşanma dava dilekçesi ve diğer delillerin hukuki usul ve esaslara göre hazırlanmış olması önem arz eden bir konudur.

Dolayısıyla bu alanda uzman boşanma avukatı desteğinden yararlanarak aldatmalı boşanma davalarında istenen hukuki sonuçlara ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN