Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası

Aldatma nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin evlilik devam ederken başka bir karşı cinsle ilişkiye girerek eşini aldatmasıyla açılan bir boşanma davası türüdür. 

Aldatma nedeniyle boşanma Medeni Kanunun 161. Maddesiyle düzenlenmiştir.  Zina olarak da adlandırılan bu durumun aldatmadan sayılabilmesi için durumun karşı cinsle yaşanması ve ortada bir cinsel birlikteliğin olması gerekir.

Şöyle ki eşlerden kendi cinsinden biriyle ilişki yaşıyorsa bu durum zinadan sayılmaz, haysiyetsiz yaşam sürmekten boşanma davası açılır. Bunun dışında eşinizin bir başka karşı cinsle öpüşmesi, birlikte gezmesi, yemek yemesi de zina sayılmaz. Zina olması için mutlaka cinsel birliktelik olmalı ve bu birliktelik ispatlanmalıdır.

Zinanın yani aldatmanın ispatlanması için taraflar arasındaki özel ilişki ispatlanmalıdır. Bu da whatsapp yazışmaları, tanıklar, sosyal medya konuşmaları, birliktelik anında çekilen video, otel kayıtları, birlikte tutulan evle ispatlanabilir. Aldatmalı boşanma davasında Ankara boşanma avukatının katkısıyla durumu ispatlayabilir, maddi manevi tazminat talep edebilirsiniz.

Kusuru olmayan taraf eşinden boşanma sebebiyle maddi, bu durumda onurunun kırıldığını, kişiliğinin zedelendiğini düşünüyorsa manevi tazminat talep etmeye hak kazanır.

Aldatmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zinaya dayalı boşanma davası açmak, evliliğin devam ettiği süre içinde eşlerden birinin bir diğerini aldatması sebebiyle gündeme gelen bir boşanma davası gerekçesine yönelik yetkili aile mahkemesine yapılan hukuki bir işlemdir. Medeni Kanun’un 161. maddesinde yer alan hükümlere göre özel yargılama usullerine tabi tutulan bir dava türü olan aldatmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Aldatmalı boşanma davasının temel alındığı nokta şüphesiz aldatma yani zina konusudur. Hukuk sistemimizde de zina olarak tabir edilen bu olay; evlilik süresi devam ederken bir kimsenin eşi dışında başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi şeklinde tabir edilmektedir. Ancak bu noktada dikkatle üzerinde durulması gereke birtakım kurallar bulunmaktadır. Nitekim Medeni Kanun’da da zinanın tanımı ve kapsamı açık bir şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla eşlerin zina gerekçesini öne sürerek boşanma davası açma taleplerinde muhakkak bu tanımlamaları esas alması gerekmektedir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma

Medeni Kanun’da yer alan hükümlere göre bir eşin evlilik süresince eşi dışında bir kimseyi öpmesi, sarılması veya dokunması gibi sebepler aldatma (zina) sebebiyle boşanma kapsamına girmemektedir. Bu aşamada söz konusu durumlar haysiyetsiz yaşam sürme kapsamına alınmaktadır. Nitekim Medeni Kanun’un 163. maddesinde belirtilen haysiyetsiz yaşam sürme gerekçesine dayandırılarak da boşanma davası açabilmek mümkündür. Fakat bu boşanma davalarında öne sürülen gerekçeler, zina (aldatma) nedeniyle boşanma hükümlerine göre aynı dereceden değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

Boşanma sebepleri ilgili kanunda yer alan ifadelere göre özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu noktada aldatma özel bir boşanma sebebi olarak görülmektedir. Çünkü davacı olan eş, eşinin kendisini aldattığını mahkemeye sunduğu deliller ile kanıtlaması durumunda, mahkeme tarafların diğer kusur durumlarını göz önünde bulundurmaya gerek duymadan tarafların boşanmasına hükmetmektedir. Ancak söz konusu durumda boşanma davasında aldatma delilleri hakkında hukuken geçerli ve yasalarda belirtilen usul ile esaslara uygun kanıtların mahkemeye sunulmasına özen gösterilmelidir.

Aldatmalı Boşanma Davası Nereye, Ne Zaman Açılır?

Aldatmalı boşanma davası açmak isteyen eşler, kendilerinin veya eşlerinin ikamet ettiği ilin adliyesinde bulunan yetkili aile mahkemesine boşanma davası dilekçelerini sunarak dava açabilirler. Medeni Kanun hükümlerine göre aldatmalı boşanma davalarında avukata vekalet verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ve aldatılma olayına dair delillerin hukuki açıdan geçerlilik kazandırılması adına uzman boşanma avukatı desteği alınması önemlidir. Aldatmalı boşanma davası nasıl açılır konusuna ilişkin detaylı bilgileri hukuk büromuzla iletişime geçerek alabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN