Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti.Aldatma nedeniyle boşanma davasında müşterek çocuğun velayeti, aile hukuku kapsamında gündeme gelen bu tür davalarda merak konusu olmaktadır. Nitekim her ne kadar haksız fiil unsuru doğuran bir olay olsa da aldatma veya zina nedeniyle görülen boşanma davalarında velayet konusunda birtakım farklı hukuki uygulamalar görülmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Bu bağlamda aile hukuku kapsamında görülen davalarda yetkili aile mahkemesi hakiminin vermiş olduğu kararlar, itiraza açık olması ve kesin hüküm niteliği taşımaması bakımından söz konusu özel hukuki sebepleri de beraberinde getirebilmektedir. Dolayısıyla aldatma nedeniyle boşanma davasında çocuğun velayeti konusunda özel nedene dayalı birtakım farklı kararlardan bahsetmek mümkündür.

Türk Medeni Kanun’un 161. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenen aldatma veya zina nedeniyle boşanma davaları, aile hukuku kapsamında görülen davalar arasında yer almaktadır. Nitekim boşanmanın özel sebepleri arasında değerlendirilen bu tür davalarda, boşanmaya hükmedilmesinin ardından ortaya çıkan maddi ve manevi sonuçlar da dikkat çekici olmaktadır. Bu bağlamda eşini aldatan anneye velayet verilir mi gibi sorular gündeme gelmektedir.

Aldatan Kadın Çocuğun Velayetini Alabilir Mi?

İlgili kanunda yer alan hükümlere göre aldatma yani zina, açık bir şekilde tanımlanmış ve bu olaya ilişkin hukuki usul ve esaslara uygun kanıtlar öne sürülmesi halinde de yetkili aile mahkemesi tarafından tarafların boşanmasına hükmedilmesi zorunlu kılınmış bir konudur. Çünkü aldatma olayı aynı zamanda taraflar arasında “haksız fiil” unsuru taşımaktadır.

Bu bağlamda eşini aldatan kişi, karşı tarafın ne kadar kusurlu olduğunu öne sürse de hukuki zeminde ağır kusurlu sayılmaktadır. Dolayısıyla aldatan kadın durumunda müşterek çocuğun velayeti de ağır kusur bağlamında çoğunlukla babaya verilebilmektedir. Ancak bu konuda istisnalar olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir.

Çocuğun Yüksek Menfaati Önem Teşkil Eder

Aldatma olayına bağlı olarak ağır kusur işlemesi sebebiyle tarafların boşanmasına hükmedilmesi durumunda, tarafların müşterek çocuklarının velayeti konusunda birtakım unsurlar devreye girmektedir.

Bu bağlamda vesayet altında bulunan çocuğun yüksek menfaati gereği yetkili aile mahkemesi tarafından verilen kararlar, hatta Yargıtay gibi yüksek yargı organlarının vermiş olduğu bağlayıcı nitelikteki kararlar mevcuttur.

Çocuğun Velayeti Aldatan Eşe Verilir Mi 

Velayet davasında çocuğun dinlenmesi ile birlikte gündeme gelen vesayet altındaki küçüğün beyanına başvurulması, küçüğün annesine muhtaç olduğu bir yaşta bulunması ve küçüğün eğitim ve geleceğine ilişkin yüksek menfaati göz önünde bulundurularak velayet kararı, anne veya baba fark etmeksizin aldatan eş lehine verilebilmektedir.

Dolayısıyla aldatma nedeniyle boşanma davasında çocuğun velayeti konusunda alanında uzman boşanma davası avukatı desteği ile olası hak kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN