Aldatma Nedeni İle Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatma Nedeni İle Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatma Nedeni İle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur? Aldatma nedeni ile boşanma davasında mal rejimi, boşanmanın özel nedenleri arasında kabul edilen bu hukuki işlemde taraflar açısından önem arz eden bir konudur.

Nitekim aldatma veya zina nedeniyle boşanma davaları, Türk Medeni Kanun’un 161. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda aldatma veya zina unsurunun açık bir şekilde tanımı yapılmış ve bu tanım üzerinden uygulanması gereken hukuki prosedür belirlenmiştir.

Aldatma Nedeni İle Boşanmada Mal Paylaşımı

Aldatma nedeni ile boşanmada mal paylaşımı hususu da yine aile hukuku kapsamında ele alınan bir diğer hukuki işleme işaret etmektedir.

Türk Medeni Kanun’un ilgili maddelerinde açıkça belirtildiği üzere aldatma nedeni ile boşanma davası açılabilmesi için öne sürülen gerekçe ve iddiaların, kanunlar nezdinde tanımlanmış olan aldatma unsuruna uygun olması önemli bir konudur. Bu bağlamda öne çıkan tanımlamaya göre;

  • Eşlerden birinin evlilik birliği süresince eşi dışında başka bir kişiyle cinsel ilişki yaşaması,
  • Yine aynı şartlar altında kişinin eşi dışında biriyle cinsel ilişki yaşamaya teşebbüs etmesi dahi zina nedeniyle boşanma davasının açılmasına haklı sebep olarak kabul edilmektedir.
  • Öte yandan kişinin evli olduğu eşi dışında başka biriyle öpüşmesi, temas etmesi veya benzeri hususlar, kanunlar nezdinde belirlenen aldatma kavramı kapsamına alınmamaktadır.

Dolayısıyla aldatma nedeni ile boşanmada gerekli şartların oluşmasının akabinde tarafların bu şekilde dava açma hakkı saklı tutulmaktadır. Bununla birlikte boşanmanın özel nedenleri arasında kabul edilen aldatma nedeni ile boşanma davalarında yetkili aile hakiminin tarafların boşanmasına yönelik karar vermesi durumunda aldatma sonucu boşanma mal paylaşımı gündeme gelmektedir.

Aldatan Eş Mal Varlığını Yitirebilir

Hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanun’da yer alan ilgili hükümlere göre düzenlenen aldatma nedeniyle boşanma davalarında kanunlar nezdinde belirlenen özel boşanma nedenleri devreye girmektedir. Buna bağlı olarak aldatma hususu, taraflar arasında haksız fiil bakımından değerlendirilmeye alınmaktadır.

Dolayısıyla eşini aldatan kişi, bu duruma her ne kadar kendince haklı sebepler de öne sürse, aldatma olayının hukuki zeminde gerçekleştiğine dair sağlam kanıtlar bulunması durumunda ağır kusurlu olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla boşanma sonrasında gündeme gelen mal rejimi konusunda da hak sahibine tazminat ödemekle yükümlü olmasının yanında mal varlığını da kaybetme durumuna sahiptir.

Evlilik birliği süresince edinilen mallar, tarafların boşanmasına hükmedilmesi durumunda bu hukuki işlemden mağdur olan taraf lehine birtakım kararları da beraberinde getirmektedir. Aldatma olursa mal paylaşımı, haksız fiil işleyen yani aldatan eşin aleyhine gerçekleşmektedir. Yine de aldatma nedeni ile boşanmada mal paylaşımı hususunda Yargıtay gibi yüksek yargı organlarının vermiş olduğu bağlayıcı kararlar mevcuttur.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN