Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat

Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat Talebi

Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma davalarında davanın açılması esnasında hazırlanacak dava dilekçesine boşanma sebebinin açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden en önemlisi ise zina diğer bir anlatımla aldatmalı boşanma gösterile bilinir.  Aldatmalı boşanmanın ispat edilmesi ve davanın zina sonucunda boşanmaya sebep olduğu ispatlanması durumunda bununda mutlaka sonuçları olacaktır.

Bu sonuçları incelediğimizde aldatma sonucu üzüntü duyan, hayat sevincini yitiren, toplum önünde onuru incinen eş maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına kavuşacaktır. Talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları ise gelir düzeyi, eşlerin sosyal durumu, mesleği, yaşı gibi kriterler ile miktarlar belirlenmektedir. Günümüzde bu konuda çok ciddi ve yüksek rakamlarda tazminat kararları verildiği artık sıkça rastlanır durum olmaktadır.

Aldatmalı boşanma davalarında en önemli konulardan biriside 3. kişi yani aldatmanın diğer aktörü olan sevgili tabir edilecek kişiler hakkında açılacak manevi tazminatlardır. Yargıtay bu konuda farklı kararlar vermiş olsa da 3. kişilere açılan manevi tazminat davaları mevcut olup, tazminatta  tekerrür olmamak kaydıyla yerel mahkemeler kararlarını vermektedir. Son günlerde aldatmanın 3. aktörü olan kişilere verilen faklı manevi tazminat kararlarını birleştirmek ve tek karar verilmesi gerekliği nedeniyle kurul kararı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Konu hakkında fikir belirtmek gerekirse, aldatılan eşin manevi yönden rahatlatılması, açısından bakıldığında verilmesi kararının yerinde olduğu çoğunluk tarafından kabul görmektedir.

Zinanın ceza hukukunda suç olmaktan uzun zamandır çıkarılmış olması sebebiyle, boşanmalarda yaptırım konusunda maddi ve manevi tazminat talebi dışında başkaca beklenti ve yaptırım bulunmamaktadır.

Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

Aldatmalı boşanma sonucu maddi ve manevi tazminatın kararı verilmesi halinde eşlerin sıkça sorduğu başka soru, tazminatların icraya koyma usulü ve nasıl tahsil edileceğidir. Burada en önemli unsur boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında icra takibine geçilebil inmektedir. Bunun sebebi ise boşanma kararı ve diğer eklerine varsa itirazların  bir üst mahkeme olan bölge adliye yani istinaf mahkemelerinde incelemeye tabi tutulur. Bu şamalardan sonra karar onanması durumunda kesinleşir.

Maddi ve manevi tazminat miktarları İcra müdürlüklerinde ilamlı icra takibi olarak konu edilmektedir. İlamlı icra takibine itiraz usulleri çok kıt olması sebebiyle itiraz hakkını buna rağmen kullanıla bilinir. İcra takibinin borçlulara icra müdürlüğü tarafında tebliğ edilerek 10 gün içerisinde kesinleşir. İcra takibinin kesinleşmesi ile, borçlu eş bu miktarı 10 gün içinde ödemek zorundadır. Ödememesi halinde edinmiş olduğu mallara haciz konabilir. Çalıştığı iş yerine maaş haczi yazıla bilinir Bu yöntemlere benzer yasal haklar kullanılarak aldatma nedeniyle boşanma sonucu verilen maddi ve manevi tazminat miktarı tahsil edilmeye çalışılır..

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |