Aldatma nedeniyle boşanma | Aldatma nedeni ile boşanma

Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davası

15 Ağustos 2016

Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davası

Boşanma davaları için en sık karşılaşılan dava konularının başında aldatma nedeniyle boşanma davası gelmektedir. Bu konuda dava açılabilmesi için ilk şart çiftlerin resmi olarak evli olması gerekliliğidir. Bunun için nikah dairelerinde gerçekleşen resmi işlemler sonucunda geçerli bir evliliğin çiftler tarafından kabul edilmesi ve devletin bu konuda resmi kayıtlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer evli halde bulunan çiftler ayrı yaşıyorlarsa kanunlar gereği birbirlerine karşı evli olmanın getirdiği sorumlulukları da taşımak zorundadır. Bu yüzden ayrı yaşayan evli kişilerden bir taraf da karşı cinsten bir ilişkiye başladığı takdirde zinanın koşulları meydana gelmiş olur.

Zina davası bu konuda şikayetçi olan diğer eş tarafından açılmaktadır. En temel boşanma sebeplerinden biri olan zinayı eğer diğer eş öğrenmişse, bu öğrenme sürecini takip eden altı ay içinde aldatma nedeniyle boşanma davası açması gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinden beş yıl geçen zina eylemlerinin ardından diğer eşin bu konuda dava açma hakkı düşmüş olur. Dava hakkı konusunda bilgilenmeden önce zinanın tam olarak hangi eylemleri kapsadığı iyi bilinmelidir. Genel olarak çiftlerden birinin evlilik kurumu içerisinde iken karşı cinsten birileri ile birlikte olması sonucu zina eylemi gerçekleşmiş olur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta zinanın gerçekleşebilmesi için aldatma olayının mutlaka karşı cinsten biriyle yapılmasıdır. Çiftlerden erkek olan için başka bir erkekle veya kadın olan için başka bir kadınla girilmiş olan homoseksüel ilişki zina kapsamının dışına çıkmaktadır. Ancak bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 163. ve 166. maddelerinde belirtilmiş olan haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin sarsılması konuları ile ilişkilendirilerek mahkemelerce değerlendirilmektedir. Yapılan eylemin zina olması için son koşul ise evli olan kişinin bu eylemi bilerek ve isteyerek yapıyor olmasıdır. Yaptığı eylemin farkında olmayan kişiler bu konuda zina yapmış olarak değerlendirilmeyebilirler. Bunun yanında şiddetle, tehdit altında veya zor kullanarak gerçekleşen ilişkiler de zina kapsamına girmediği için aldatma nedeniyle boşanma davası açmak için yeterli değildir.

Zina eylemi yaygın görüşün aksine Türk Cumhuriyeti Anayasası’ndaki eşitlik ilkesi göz önüne alınarak Anayasa Mahkemesi tarafından suç olarak kabul görmekten çıkmıştır. Ancak Medeni Kanun gereği zina eylemi sonrasında aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan farklı maddelere göre 161. madde için özel boşanma sebebi, 166. madde için genel boşanma sebebi üzerinden dava açılabilmektedir. Davacı olan eş, bu iki madde üzerinden dava açabileceği gibi aynı zamanda önceki açtığı davalardan sonuç alamaması halinde geçimsizlik sebebi ile de boşanma davası açabilmektedir.

Zina eylemi sonrasında boşanma davası açan taraf bu eylemin gerçekleştiği ispat etmek zorundadır. Fakat bu ispat için kişinin zina eylemini gerçekleştiği anda yakalaması şart değildir. Eğer zina eyleminin gerçekleştiğine dair bazı güçlü deliller ve belirtiler bulunuyorsa da belli şartlar altında bunlar da yeterli sayılabilmektedir. Örneğin, evli olan eşlerden birinin kendi evine karşı cinsten birini alması veya karşı cinsten bir kişinin evinde kalınması yeter sebeplerden bazılarıdır. Bunların yanı sıra zinayı yapan kişinin eşyaları arasında zinayı ispatlayabilecek belirtilerin bulunması da yeterli olmaktadır. Ancak bu ve benzeri durumlarda aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığında zina eylemini ile ilgili ispat konusu zina eylemini yapan kişinin bu eylemi yapmadığı üzerinde gerçekleşir. Karşı taraf eylemi yapmadığını ispat etmek zorunda kalır.

Aldatmanın öğrenilmesinin ardından en geç altı ay içinde açılması gereken fakat zina eyleminden sonra o eylemi takip eden 5 yıl içinde açılması zorunlu olan aldatma nedeniyle boşanma davası bu sürelere bağlı olarak farklı yaptırımlara sahip olmaktadır. Davanın açıldığı süre mahkeme tarafından hak düşürücü süreler olarak görülebilmektedir. Bunun yanında belirtilen süreler aşıldığı takdirde dava açma hakkı da ortadan kalkmaktadır. Bu sürelerin belirlenmesi başlangıç tarihleri olarak da eğer zina bir kez gerçekleşmiş ise süre bu eylemin gerçekleştiği andan itibaren başlamaktadır. Bunun yanında daha çok kez zina eylemi gerçekleşmişse son eylemin gerçekleştiği an süreci başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Zinanın affı da eşler arasında mümkündür. Diğer eş zina yapan eşi açık ve üstü kapalı bir şekilde affederse bu durumda boşanma davasının açılması da mümkün olmamaktadır. Bu aftan sonra dava açma hakkını elden bırakmış olan eş daha sonra tekrar bu eylemi sebep göstererek boşanma davası açma hakkına sahip değildir. Zinanın affı sürecinde diğer eş zina yapan eşini bizzat kendisi affetmiş olmalıdır. Araya aracıların girmesi zinanın affına engel teşkil eder.

Boşanma Avukatı

4 Ağustos 2016

Boşanma Avukatı

Eşlerin boşanma sürecine girmeleri ile birçok soru işaretleri de belirmeye başlamaktadır. Birçok insan boşanma konularında bir avukata ihtiyaç duyulmayacağı yönde bir bilgi ile hareket ederek hiç bilmediği hukuk dalında araştırmalar yapmaktadır. Boşanma davaları için boşanma avukatı tutulması her zaman sizlere büyük avantaj sağlayacaktır. İnsanların boşanma sebepleri farklı olduğu gibi boşanma türleri de farklıdır. Bu farklılık nedeni ile davalar ve bu davaların süreçleri de birbirinden farklı olmaktadır. Bu sebeple de dilekçelerin hazırlanması, delillerin ve tanıkların belirlenmesi, anlaşmalı ise sözleşmenin hazırlanması ve varsa çocuklar ile alakalı velayet konularının belirlenmesi gibi birçok konuda avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Birçok insan avukat ile dava açmak yerine kendince kolay bir dava olacağını düşünerek dilekçesi ile başvurmaktadır. Ancak evraklarda ve usul yönünde yapılacak yanlışlar ile davalar sonuçsuz kalabilmektedir. Bu durun anlaşmalı boşanma davalarında da geçerlidir. İki tarafında anlaşması sağlanmış olsa bile detaylı bir boşanma sözleşmesi hazırlanmalıdır. Burada mal rejimi ve çocukların velayeti gibi birçok farklı konu dikkatle sözleşmede yer almalıdır. Bu konularda yapılacak hatalar ileride ciddi sorunlara dönüşebilir. Bu sebeple de boşanmalarda avukatlardan yardım alınması oldukça detaylı olan davalar ve hukuk prosedürleri için sizlere avantaj sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanmaların yanında çekişmeli boşanma davalarında da tamamen haklı olduğunu düşünen taraf avukat yardımı almak istemeyebilir. Bu durumda da mahkemelerin ve davaların usulleri bilinmediği için ve yasalar konusunda detaylı bilgi olmadığı için sorunlar yaşanabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında veya aldatma nedeni ile boşanma davalarında mutlaka avukat yardımı alınmalıdır. Bu davalar sadece eşlerin boşanmasını değil, mal rejimini, tazminat ve velayet gibi birçok farklı alanı da içermektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma avukatı ile davaların önceden deliller ve tanıkların belirlenmesi ve dava sürecinin tayin edilmesi ile açılmalıdır. Avukatlar tüm yasalar ve mahkemelerin usullerini iyi bildikleri için atılacak adımları önceden hesaplayabilmektedirler. Bu sebeple mahkemeye sunulacak haklılığı ispat edici deliller ve tanıkları çok daha uygun şekilde belirleyebilmektedirler. Bu sebepler nedeni ile boşanmalarda avukatlardan yardım alınması davanın daha kısa sürede tamamlanması ve davacının lehine bir sonuç alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde aldatma nedeniyle boşanma konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davası

15 Ağustos 2016

Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davası

Boşanma davaları için en sık karşılaşılan dava konularının başında aldatma nedeniyle boşanma davası gelmektedir. Bu konuda dava açılabilmesi için ilk şart çiftlerin resmi olarak evli olması gerekliliğidir. Bunun için nikah dairelerinde gerçekleşen resmi işlemler sonucunda geçerli bir evliliğin çiftler tarafından kabul edilmesi ve devletin bu konuda resmi kayıtlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer evli halde bulunan çiftler ayrı yaşıyorlarsa kanunlar gereği birbirlerine karşı evli olmanın getirdiği sorumlulukları da taşımak zorundadır. Bu yüzden ayrı yaşayan evli kişilerden bir taraf da karşı cinsten bir ilişkiye başladığı takdirde zinanın koşulları meydana gelmiş olur.

Zina davası bu konuda şikayetçi olan diğer eş tarafından açılmaktadır. En temel boşanma sebeplerinden biri olan zinayı eğer diğer eş öğrenmişse, bu öğrenme sürecini takip eden altı ay içinde aldatma nedeniyle boşanma davası açması gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinden beş yıl geçen zina eylemlerinin ardından diğer eşin bu konuda dava açma hakkı düşmüş olur. Dava hakkı konusunda bilgilenmeden önce zinanın tam olarak hangi eylemleri kapsadığı iyi bilinmelidir. Genel olarak çiftlerden birinin evlilik kurumu içerisinde iken karşı cinsten birileri ile birlikte olması sonucu zina eylemi gerçekleşmiş olur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta zinanın gerçekleşebilmesi için aldatma olayının mutlaka karşı cinsten biriyle yapılmasıdır. Çiftlerden erkek olan için başka bir erkekle veya kadın olan için başka bir kadınla girilmiş olan homoseksüel ilişki zina kapsamının dışına çıkmaktadır. Ancak bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 163. ve 166. maddelerinde belirtilmiş olan haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin sarsılması konuları ile ilişkilendirilerek mahkemelerce değerlendirilmektedir. Yapılan eylemin zina olması için son koşul ise evli olan kişinin bu eylemi bilerek ve isteyerek yapıyor olmasıdır. Yaptığı eylemin farkında olmayan kişiler bu konuda zina yapmış olarak değerlendirilmeyebilirler. Bunun yanında şiddetle, tehdit altında veya zor kullanarak gerçekleşen ilişkiler de zina kapsamına girmediği için aldatma nedeniyle boşanma davası açmak için yeterli değildir.

Zina eylemi yaygın görüşün aksine Türk Cumhuriyeti Anayasası’ndaki eşitlik ilkesi göz önüne alınarak Anayasa Mahkemesi tarafından suç olarak kabul görmekten çıkmıştır. Ancak Medeni Kanun gereği zina eylemi sonrasında aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan farklı maddelere göre 161. madde için özel boşanma sebebi, 166. madde için genel boşanma sebebi üzerinden dava açılabilmektedir. Davacı olan eş, bu iki madde üzerinden dava açabileceği gibi aynı zamanda önceki açtığı davalardan sonuç alamaması halinde geçimsizlik sebebi ile de boşanma davası açabilmektedir.

Zina eylemi sonrasında boşanma davası açan taraf bu eylemin gerçekleştiği ispat etmek zorundadır. Fakat bu ispat için kişinin zina eylemini gerçekleştiği anda yakalaması şart değildir. Eğer zina eyleminin gerçekleştiğine dair bazı güçlü deliller ve belirtiler bulunuyorsa da belli şartlar altında bunlar da yeterli sayılabilmektedir. Örneğin, evli olan eşlerden birinin kendi evine karşı cinsten birini alması veya karşı cinsten bir kişinin evinde kalınması yeter sebeplerden bazılarıdır. Bunların yanı sıra zinayı yapan kişinin eşyaları arasında zinayı ispatlayabilecek belirtilerin bulunması da yeterli olmaktadır. Ancak bu ve benzeri durumlarda aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığında zina eylemini ile ilgili ispat konusu zina eylemini yapan kişinin bu eylemi yapmadığı üzerinde gerçekleşir. Karşı taraf eylemi yapmadığını ispat etmek zorunda kalır.

Aldatmanın öğrenilmesinin ardından en geç altı ay içinde açılması gereken fakat zina eyleminden sonra o eylemi takip eden 5 yıl içinde açılması zorunlu olan aldatma nedeniyle boşanma davası bu sürelere bağlı olarak farklı yaptırımlara sahip olmaktadır. Davanın açıldığı süre mahkeme tarafından hak düşürücü süreler olarak görülebilmektedir. Bunun yanında belirtilen süreler aşıldığı takdirde dava açma hakkı da ortadan kalkmaktadır. Bu sürelerin belirlenmesi başlangıç tarihleri olarak da eğer zina bir kez gerçekleşmiş ise süre bu eylemin gerçekleştiği andan itibaren başlamaktadır. Bunun yanında daha çok kez zina eylemi gerçekleşmişse son eylemin gerçekleştiği an süreci başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Zinanın affı da eşler arasında mümkündür. Diğer eş zina yapan eşi açık ve üstü kapalı bir şekilde affederse bu durumda boşanma davasının açılması da mümkün olmamaktadır. Bu aftan sonra dava açma hakkını elden bırakmış olan eş daha sonra tekrar bu eylemi sebep göstererek boşanma davası açma hakkına sahip değildir. Zinanın affı sürecinde diğer eş zina yapan eşini bizzat kendisi affetmiş olmalıdır. Araya aracıların girmesi zinanın affına engel teşkil eder.

Boşanma Avukatı

4 Ağustos 2016

Boşanma Avukatı

Eşlerin boşanma sürecine girmeleri ile birçok soru işaretleri de belirmeye başlamaktadır. Birçok insan boşanma konularında bir avukata ihtiyaç duyulmayacağı yönde bir bilgi ile hareket ederek hiç bilmediği hukuk dalında araştırmalar yapmaktadır. Boşanma davaları için boşanma avukatı tutulması her zaman sizlere büyük avantaj sağlayacaktır. İnsanların boşanma sebepleri farklı olduğu gibi boşanma türleri de farklıdır. Bu farklılık nedeni ile davalar ve bu davaların süreçleri de birbirinden farklı olmaktadır. Bu sebeple de dilekçelerin hazırlanması, delillerin ve tanıkların belirlenmesi, anlaşmalı ise sözleşmenin hazırlanması ve varsa çocuklar ile alakalı velayet konularının belirlenmesi gibi birçok konuda avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Birçok insan avukat ile dava açmak yerine kendince kolay bir dava olacağını düşünerek dilekçesi ile başvurmaktadır. Ancak evraklarda ve usul yönünde yapılacak yanlışlar ile davalar sonuçsuz kalabilmektedir. Bu durun anlaşmalı boşanma davalarında da geçerlidir. İki tarafında anlaşması sağlanmış olsa bile detaylı bir boşanma sözleşmesi hazırlanmalıdır. Burada mal rejimi ve çocukların velayeti gibi birçok farklı konu dikkatle sözleşmede yer almalıdır. Bu konularda yapılacak hatalar ileride ciddi sorunlara dönüşebilir. Bu sebeple de boşanmalarda avukatlardan yardım alınması oldukça detaylı olan davalar ve hukuk prosedürleri için sizlere avantaj sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanmaların yanında çekişmeli boşanma davalarında da tamamen haklı olduğunu düşünen taraf avukat yardımı almak istemeyebilir. Bu durumda da mahkemelerin ve davaların usulleri bilinmediği için ve yasalar konusunda detaylı bilgi olmadığı için sorunlar yaşanabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında veya aldatma nedeni ile boşanma davalarında mutlaka avukat yardımı alınmalıdır. Bu davalar sadece eşlerin boşanmasını değil, mal rejimini, tazminat ve velayet gibi birçok farklı alanı da içermektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma avukatı ile davaların önceden deliller ve tanıkların belirlenmesi ve dava sürecinin tayin edilmesi ile açılmalıdır. Avukatlar tüm yasalar ve mahkemelerin usullerini iyi bildikleri için atılacak adımları önceden hesaplayabilmektedirler. Bu sebeple mahkemeye sunulacak haklılığı ispat edici deliller ve tanıkları çok daha uygun şekilde belirleyebilmektedirler. Bu sebepler nedeni ile boşanmalarda avukatlardan yardım alınması davanın daha kısa sürede tamamlanması ve davacının lehine bir sonuç alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Ankara Boşanma Avukatı

4 Ağustos 2016

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma, evli çiftlerin karşılıklı veya birisinin evliliği daha fazla yürütmek istememesi halinde yasal olarak boşanmak istemesi ile başlamaktadır. Boşanmak konusunda 4721 sayılı Medeni Kanunda belirtilen boşanma sebepleri içerisinden birinin geçerli olması gerekmektedir. Boşanma konusunda çiftler arasındaki uyumsuzlukların çok farklı sebepleri olduğu gibi boşanma davalarının da farklı türleri bulunmaktadır. Bu sebeple boşanma avukatı tarafından yardım alınması dava süreci konusunda avantaj sağlayacaktır. Boşanma davalarında genel olarak sorulan bir soru da avukat gerekliliği konusunda olmaktadır. Hukuken hiçbir dava da avukat bulundurmak zorunlu değildir. Ancak avukatlar yasalar ve hukuk sistemi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi kişiler olduğu için dava sürecine olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu sebeple de davalarda avukat yardımı alınması avantaj sağlayacaktır.

Boşanma davalarında eşlerin boşanma konusunda hem fikir olmaları ile anlaşmalı boşanma davalarının açılması mümkün olabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi konusunda iki tarafından her konuda anlaşma sağlaması gerekmektedir. Açılacak boşanma avukatı davasında boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu sözleşmede her detay yazılmalı ve velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi tüm konular iki tarafın anlaşması ile belirlenmelidir. Bu boşanma protokolünün hazırlanması ve mahkeme tarafından kabul edilecek şekilde yasal olması için bir avukata ihtiyaç duyulacaktır. Kişilerin kendileri de bu protokolü hazırlayabilir. Ancak yapılacak yanlışlar dava sürecinin uzamasına veya hak kaybına neden olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları en kolay davalar olarak görünseler bile ciddi bir hazırlığın yapılması gerekmektedir. Bunun yanında tarafların boşanmak, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda anlaşamaması durumunda çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Bu davalar oldukça önemlidir ve mutlaka boşanma avukatı tarafından yardım alınması gerekmektedir. Bununla birlikte aldatma nedeni ile boşanma davalarında da avukatlardan yardım alınması gerekmektedir. Davalarda ispat için deliller ve tanıkların belirlenmesi konusunda hukuki çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle aldatmanın ispat edilmesi konusunda hukuk dışı delillerin kullanılmaması önemlidir. Bu konuların incelenmesi ve davaların kısa sürede olumlu şekilde sonuçlandırılması için alanında deneyimli avukatlardan yardım alınması yerinde olacaktır. Bu durum boşanma davaları için de geçerlidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

4 Ağustos 2016

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma durumu, evli olan çiftlerden birinin bağlılık sorumluluğunu ihlal eden davranışlarda bulunmasıyla ortaya çıkar. Şiddetli geçimsizlikten sonra boşanma davaları arasında hukuksal süreçlerden sonra karara bağlanan boşanma sebebini takip eden bir vakadır. Bu süreci takip eden hukuki meseleler tamamen davayı açan şahısların ispat delili sunmasıyla devam eder. Zira aldatma nedeniyle bosanma davası açmak isteyen şahıslar, öncelikli olarak bu sebepte karar kılınan eylemlerin ispatlanması ve sorumluluğunda hareket etmesi gerekmektedir.

Hukuk mekanizması, aldatılan şahısların aldatma nedeniyle bosanma sürecini başlatması için, mahkemeye sunacak delilin 6 ayı geçmemesi durumuna önem verir ki, bu süreçten sonra açılan boşanma davaları yine mahkeme tarafından aldatılan kişinin davacı şahıs tarafından affedildiğini kabul eder ve dava açma yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu sebeple, aldatma olayı öğrenildiği andan itibaren dava için 6 ayı geçme hususuna dikkat edilmelidir. Bu unsuru mahkeme, aldatma nedeniyle bosanma şartlarında öncelik olarak ele alır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açmak

Boşanma davasında hukuki süreci yürütecek mahkeme Aile Mahkemesidir ve aldatılan şahıs son 6 ay içerisinde ikamet ettiği adres bölgesindeki Aile Mahkemesi´ne başvurabilir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde bu süreci yürütecek tüzel kişilik ise Asliye Hukuk Mahkemesi oluyor. Aldatılan şahıs, aldatma nedeniyle bosanma için bir boşanma dilekçesi hazırlamalı ve bu dilekçe ile birlikte ilgili mahkemeye başvuru yaparak dava sürecini başlatmalıdır.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarının hukuki süreci belli unsurlar neticesinde uzayabilmektedir. Zira mahkeme bunun için bilirkişi raporu, aldatma olayının detaylı olarak incelenmesi, olaya tanık olanların açıklamaları, delillerin araştırılması gibi protokolleri göz önünde bulundurur. Bu sebeple, özellikle dava söz konusu çiftlerin arasında herhangi bir uzlaşmama olmaması durumunda oldukça hareketli geçen bir süreç doğar. Davanın karara bağlanması uzman avukat gibi değişkenlere bağlı olarak 1 yıla kadar uzayabilir.

Boşanmada İspat

aldatma nedeniyle bosanma davalarının açılma sebebinden çok, boşanmaya neden olan olaylar çerçevesinde hukuki sürecin nasıl yürütüleceği önemli olmaktadır. Bu süreç içerisinde mahkemeye sunulacak delillerin yeterli olmaması ve hukuka aykırı nitelikler taşıması durumda dava süreci sona erer ve davayı açan şahıs istediği sonucu alamaz. Dava başvurusunda mahkemeye verilen dilekçede yer alan sebebiyetlerin ispati gerekli görülmektedir ki davacı bununla yükümlüdür. Bunlar SMS kayıtları, kredi kartı hesap özeti, tatil fotoğrafları, sosyal medya paylaşımları, tanıklar, e-mail, telefon konuşmaları gibi birçok delil unsurunu kapsar. Öne sürülen bu deliller tamamen hukuka uygun bir şekilde kayıt altına alınmış ve elde edilmiş olmalıdır. Aksi durumda dava karşıtı davacıya karşı bir cezai yaptırım davasında bulunabilmektedir.

Aldatma Nedeni İle Boşanmak

4 Ağustos 2016

Aldatma Nedeni İle Boşanmak

Boşanma davaları içerisinde en önemlisi aldatma nedeni ile boşanma davaları olmaktadır. Mal rejimini etkilemesi ve aldatmanın ispatı konusunda bir boşanma avukatına ihtiyaç duyulan davalardan birisidir. Aldatma ile boşanma veya zina ile boşanma davalarında en önemli konu zinanın tanımıdır. Ceza hukukunda veya boşanma konusunda geçen zina ile İslam Hukuku’ndaki zina karıştırılmamalıdır. Türk Ceza Kanunları içerisinde zina bir suç değildir. Ancak boşanma konusunda eşlerden birisinin diğerini aldatma evlilikteki sadakat gerekliliğini yerine getirmemesi durumunda zina ile boşanma mümkün olmaktadır. Boşanma konusundaki zina, eşlerden birisinin evlilik dışı bir ilişki yaşaması sonucunda oluşmaktadır. Bu durumda açılacak boşanma davası çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Zinanın veya aldatmanın ispatı bu tarz boşanma davalarının en önemli kısmı olmaktadır. Bu konuda birçok farklı delil elde edilerek sunulabilir. Ancak bu delillerin toplanması ve sunulmasında dikkatli olunmalıdır. Delillerin hukuka aykırı olması durumunda ceza alınması mümkün olabilir. Bu sebeple de bu davalarda aldatma nedeni ile boşanma ile bulunmak ve delillerin önceden bu avukat tarafından incelenmesi önemli olmakta. Zinanın veya aldatmanın öğrenilmesinden sonra eşin altı ay içerisinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Altı ay içerisinde aldatma ile boşanma davası açmayan veya affeden eş bu hakkından mahrum kalacaktır. Boşanma davalarının açılması konusunda Bu takvime dikkat edilmesi de önemli olacaktır. Ayrıca aldatma eyleminden beş sene geçmesi sonrasında boşanma davası açılamayacaktır.

Aldatma sonucunda açılacak boşanma davalarında en önemli etki mal rejimde olmaktadır. Aldatmanın ispat edilmesi ve mahkeme tarafından kabul edilmesi ile kusurlu olan eşin boşanma sonrasında hakkı olan malların bir kısmından veya tamamından yararlanması mahkeme tarafından engellenebilmektedir. Ayrıca aldatma nedeni ile boşanma davalarında tazminat hakları da bulunmaktadır. Bu konuda kusurlu eşe tazminat talebinde bulunulabileceği gibi, evli olduğunu bilmesi durumunda üçüncü kişilere de tazminat davası açılabilmektedir. Bu sebepler ile aldatma veya zina nedeni ile boşanma davaları oldukça önemli davalardır. Bu kadar önemli olan davada bir boşanma avukatına danışılması ve davanın bu şekilde başlatılarak yürütülmesi önemli avantaj sağlayacaktır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde aldatma nedeniyle boşanma konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat

Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma davalarında davanın açılması esnasında hazırlanacak dava dilekçesine boşanma sebebinin açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden en önemlisi ise zina diğer bir anlatımla aldatmalı boşanma gösterile bilinir.  Aldatmalı boşanmanın ispat edilmesi ve davanın zina sonucunda boşanmaya sebep olduğu ispatlanması durumunda bununda mutlaka sonuçları olacaktır.

Bu sonuçları incelediğimizde aldatma sonucu üzüntü duyan, hayat sevincini yitiren, toplum önünde onuru incinen eş maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına kavuşacaktır. Talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları ise gelir düzeyi, eşlerin sosyal durumu, mesleği, yaşı gibi kriterler ile miktarlar belirlenmektedir. Günümüzde bu konuda çok ciddi ve yüksek rakamlarda tazminat kararları verildiği artık sıkça rastlanır durum olmaktadır.

Aldatmalı boşanma davalarında en önemli konulardan biriside 3. kişi yani aldatmanın diğer aktörü olan sevgili tabir edilecek kişiler hakkında açılacak manevi tazminatlardır. Yargıtay bu konuda farklı kararlar vermiş olsa da 3. kişilere açılan manevi tazminat davaları mevcut olup, tazminatta  tekerrür olmamak kaydıyla yerel mahkemeler kararlarını vermektedir. Son günlerde aldatmanın 3. aktörü olan kişilere verilen faklı manevi tazminat kararlarını birleştirmek ve tek karar verilmesi gerekliği nedeniyle kurul kararı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Konu hakkında fikir belirtmek gerekirse, aldatılan eşin manevi yönden rahatlatılması, açısından bakıldığında verilmesi kararının yerinde olduğu çoğunluk tarafından kabul görmektedir.

Zinanın ceza hukukunda suç olmaktan uzun zamandır çıkarılmış olması sebebiyle, boşanmalarda yaptırım konusunda maddi ve manevi tazminat talebi dışında başkaca beklenti ve yaptırım bulunmamaktadır.

Aldatmalı Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

Aldatmalı boşanma sonucu maddi ve manevi tazminatın kararı verilmesi halinde eşlerin sıkça sorduğu başka soru, tazminatların icraya koyma usulü ve nasıl tahsil edileceğidir. Burada en önemli unsur boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında icra takibine geçilebil inmektedir. Bunun sebebi ise boşanma kararı ve diğer eklerine varsa itirazların  bir üst mahkeme olan bölge adliye yani istinaf mahkemelerinde incelemeye tabi tutulur. Bu şamalardan sonra karar onanması durumunda kesinleşir.

Maddi ve manevi tazminat miktarları İcra müdürlüklerinde ilamlı icra takibi olarak konu edilmektedir. İlamlı icra takibine itiraz usulleri çok kıt olması sebebiyle itiraz hakkını buna rağmen kullanıla bilinir. İcra takibinin borçlulara icra müdürlüğü tarafında tebliğ edilerek 10 gün içerisinde kesinleşir. İcra takibinin kesinleşmesi ile, borçlu eş bu miktarı 10 gün içinde ödemek zorundadır. Ödememesi halinde edinmiş olduğu mallara haciz konabilir. Çalıştığı iş yerine maaş haczi yazıla bilinir Bu yöntemlere benzer yasal haklar kullanılarak aldatma nedeniyle boşanma sonucu verilen maddi ve manevi tazminat miktarı tahsil edilmeye çalışılır..

Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davası
 1. Zina Sebebiyle Açılan Boşanma Davası Boşanma davaları için en sık karşılaşılan dava konularının başında aldatma nedeniyle boşanma davası gelmektedir. Bu konuda dava açılabilmesi için ilk

  Devamı...!

Boşanma Avukatı
 1. Boşanma Avukatı Eşlerin boşanma sürecine girmeleri ile birçok soru işaretleri de belirmeye başlamaktadır. Birçok insan boşanma konularında bir avukata ihtiyaç duyulmayacağı yönde bir bilgi ile

  Devamı...!

Ankara Boşanma Avukatı
 1. Ankara Boşanma Avukatı Boşanma, evli çiftlerin karşılıklı veya birisinin evliliği daha fazla yürütmek istememesi halinde yasal olarak boşanmak istemesi ile başlamaktadır. Boşanmak konusunda 4721 sayılı

  Devamı...!

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası
 1. Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Aldatma durumu, evli olan çiftlerden birinin bağlılık sorumluluğunu ihlal eden davranışlarda bulunmasıyla ortaya çıkar. Şiddetli geçimsizlikten sonra boşanma davaları arasında hukuksal

  Devamı...!

Aldatma Nedeni İle Boşanmak
 1. Aldatma Nedeni İle Boşanmak Boşanma davaları içerisinde en önemlisi aldatma nedeni ile boşanma davaları olmaktadır. Mal rejimini etkilemesi ve aldatmanın ispatı konusunda bir boşanma avukatına

  Devamı...!

İLETİŞİM FORMU

İletişim Formu

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |